Reklamace:

Reklamace zakoupeného zboží provádějte přímo u nás. Vždy se reklamace pokoušíme k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

1. Vady vzniklé běžným používáním
2. Nesprávným použitím výrobku
3. Nadměrným namáháním a přetěžováním
4. Násilné poškození (protržení, propálení atd.)
5. Škody vzniklé nevhodnými úpravami zboží a nesprávnou manipulací
6. Nesprávným skladováním

Vrácení zboží

1. Zabalit

  • Na fakturu, která Vám dorazila společně se zbožím, nám prosím napište důvod vrácení zboží a číslo účtu, na které Vám můžeme zaslat peníze.
  • Zboží společně s fakturou zabalte

2. Odeslat

  • Zboží společně s fakturou odešlete na adresu Gerák Robin, vsepropejska.cz, Štěchovice 1356/12, 76701 Kroměříž.
  • V případě, že se jedná o obleček či podobné menší zboží doporučujeme odeslat jako „Doporučení psaní“

3. Vrácení peněz

  • Jakmile nám dopravce doručí zboží, tak Vám neprodleně vrátíme peníze na zaslaný bankovní účet.

V případě dotazů či jakéhokoliv problému jsme Vám k dispozici na 608 876 123 – 9 – 20:00 hod., gerak.robin@gmail.com